重庆快三官网

馬毛縮如蝟,角弓不可張上一句 下一句

出自南北朝鮑照的《代出自薊北門行(羽檄起邊亭)
原文翻譯:

【代出自薊北門行】 

羽檄起邊亭,烽火入咸陽。 

征騎屯廣武,分兵救朔方。 

嚴秋筋竿勁,虜陣精且強。 

重庆快三官网 天子按劍怒,使者遙相望。 

重庆快三官网 雁行緣石徑,魚貫度飛梁 。 

簫鼓流漢思,旌甲被胡霜。 

重庆快三官网 疾風沖塞起,沙礫自飄揚。 

重庆快三官网 馬毛縮如猖,角弓不可張。 

時危見臣節,世亂識忠良。 

重庆快三官网 投軀報明主,身死為國殤。

代出自薊北門行(羽檄起邊亭)拼音版

【dài chū zì jì běi mén háng 】 

yǔ xí qǐ biān tíng ,fēng huǒ rù xián yáng 。 

zhēng qí tún guǎng wǔ ,fèn bīng jiù shuò fāng 。 

重庆快三官网 yán qiū jīn gān jìn ,lǔ zhèn jīng qiě qiáng 。 

tiān zǐ àn jiàn nù ,shǐ zhě yáo xiàng wàng 。 

重庆快三官网 yàn háng yuán shí jìng ,yú guàn dù fēi liáng 。 

重庆快三官网 xiāo gǔ liú hàn sī ,jīng jiǎ bèi hú shuāng 。 

jí fēng chōng sāi qǐ ,shā lì zì piāo yáng 。 

mǎ máo suō rú chāng ,jiǎo gōng bú kě zhāng 。 

重庆快三官网 shí wēi jiàn chén jiē ,shì luàn shí zhōng liáng 。 

重庆快三官网 tóu qū bào míng zhǔ ,shēn sǐ wéi guó shāng 。


※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

鮑照的詩詞大全

《代東武吟(主人且勿喧)》 《詠史(五都矜財雄)》 《擬古(十五諷詩書)》 《擬行路難·其六》 《玩月城西門廨中(始見西南樓)》 《擬行路難·其六》 《贈故人馬子喬(寒灰滅更然)》 《代出自薊北門行》 《擬行路難》 《學劉公干體》 《擬古(束薪幽篁里)》 《擬行路難(奉君金卮之美酒)》 《擬行路難·其四》 《擬行路難(瀉水置平地)》 《代東門行》 《蕪城賦》 《擬行路難·其一》 《贈故人馬子喬(雙劍將離別)》 《擬古(幽并重騎射)》 《贈傅都曹別》 《蕪城賦》 《贈傅都曹別(輕鴻戲江潭)》 《擬行路難(洛陽名工鑄為金博山)》 《梅花落(中庭多雜樹)》 《詠史·五都矜財雄》 《擬行路難(秋思忽而至)》 《擬古(鑿井北陵隈)》 《擬古·其一幽并重》 《擬行路難(對案不能食)》 《代東武吟》 《擬行路難(中庭五株桃)》 《代出自薊北門行(羽檄起邊亭)》 《發后渚(江上氣早寒)》 《擬行路難(璇閨玉墀上椒閣)》 《代白頭吟》 《擬行路難·其四》 《代結客少年場行(驄馬金絡頭)》 《代放歌行(蓼蟲避葵堇)》 《代東門行(傷禽惡弦驚)》 《擬行路難·其一》 《梅花落·中庭多雜樹》 《舞鶴賦》 《代白頭吟》 《代放歌行》 《學劉公干體(胡風吹朔雪)》 《發后渚》

代出自薊北門行(羽檄起邊亭)注釋

譯文 緊急征召的文書從邊塞崗亭傳來,戰爭爆發的消息已經傳到京都。被征召的騎兵駐扎在廣武縣,將兵分幾路解救被困的朔方。肅殺的秋天雖然十分寒冷,但戰士們的戰斗豪情絲毫沒有減弱,他們手里的弓箭更加強勁了。但敵人的戰陣也精銳而堅強。天子聽到敵兵氣焰囂張的消息,按不住心中的怒火,也親臨戰場與敵人一搏。戰爭十分激烈,傳送軍情戰況的使者往來不絕。軍隊沿石徑行進,如雁飛排成的行列;士兵依次渡過橋梁,如游魚前后連貫。軍樂流露出漢人的情思,戰士們的旌旗和鎧甲都披上了胡地的霜雪。他們冒著疾風沖鋒陷陣,戰場上的沙礫被揚起,隨風飄蕩。因為天氣寒冷,馬毛都像刺猬一樣縮成一團,角弓也拉不開了。但在時局危險的時候,才可以看出那些臣子的節操;天下亂的時候,才能看出一個人是否忠良。戰士們為回報君主之恩,都奮力拼殺,不顧自己的性命安危。身死之后,他們會成為為國犧牲的光榮的烈士。

注釋[1]《代出自薊北門行》是樂府舊題,屬雜曲歌辭。此詩通過邊庭緊急戰事和邊境惡劣環境的渲染,突出表現了壯士從軍衛國、英勇赴難的壯志和激情。薊,古代燕國京都,在今北京市西南。[2]羽檄(xí):古代的緊急軍事公文。邊亭:邊境上的瞭望哨。[3]烽火:邊防告警的煙火,古代邊防發現敵情,便在高臺上燃起烽火報警。咸陽:城名,秦曾建都于此,借指京城。[4]征師:征發的部隊。一作“征騎”。屯:駐兵防守。廣武:地名,今山西代縣西。[5]朔方:漢郡名,在今內蒙古自治區河套西北部及后套地區。[6]嚴秋:肅殺的秋天。這句的意思是弓弦與箭桿都因深秋的干燥變得強勁有力。[7]虜陣:指敵方的陣容。虜,古代對北方入侵民族的惡稱。[8]天子按劍怒:指天子聞警后大怒。[9]使者句:意思是軍情緊急,使者奔走于路,絡繹不絕,遙相望見。[10]雁行:排列整齊而有次序,像大雁的行列一樣。緣,沿著。[11]魚貫:游魚先后接續。飛梁:凌空飛架的橋梁。[12]蕭鼓:兩種樂器,此指軍樂。流漢思:流露出對家國的思念。[13]旌(jīng)甲:旗幟、盔甲。[14]礫(lì):碎石。[15]縮:蜷縮。蝟:刺猬。角弓:以牛角做的硬弓。[16]投軀:舍身;獻身。國殤(shāng):為國犧牲的人。

代出自薊北門行(羽檄起邊亭)賞析

 鮑照曹植燕歌行》首句作詩題,并由曹詩“遙望胡地桑,枝枝自相值,葉葉自相當”等句引起邊亭征戰生活聯想。在表現壯士赴敵投軀的忠良氣節時,穿插胡地風物奇觀的描寫,是南北朝時期罕見的接觸邊塞生活的名篇。

 詩開頭就表現了邊亭告警的緊急情況:“羽檄起邊亭,烽火入咸陽。征騎屯廣武,分兵救朔方。”敵方入侵的信息接連傳入京城,漢軍征集馬隊,屯駐廣武,分遣精兵,出救朔方。前兩句“羽檄”、“烽火”用互文見義法,強化了軍情的危急。后兩句為一觸即發的生死搏斗埋下了伏筆。

 詩進而表現了胡焰囂張,天子震怒的嚴重局勢:“嚴秋筋竿勁,虜陣精且強。天子按劍怒,使者遙相望。”胡方利用深秋重庆快三官网弓堅矢勁,大舉入犯,漢方天子震怒,使者促戰,相望于道。四句有力地暗示一場激烈的戰斗即將展開,很能喚起讀者的興趣。

 接著用兩聯工整對句極寫漢軍準備投入戰斗的壯闊場面,頗有先聲奪人氣勢。“雁行緣石徑,魚貫度飛粱。簫鼓流漢思,旌甲被胡霜。”石徑迂折,飛粱直跨,大軍行進,秩序井然。但聞簫鼓中傳出漢軍的豪情壯思,旌甲上沾滿胡地的霜露雪花。前兩句用雁行、魚貫兩個比喻刻畫漢軍跋涉辛苦,紀律嚴明的英雄風貌。后兩句則突出將士們戰勝惡劣環境的大無畏精神。緣、度、流、被四字,分別起了傳神點睛作用。

 然后著重描寫進入實戰狀態時氣候劇變的特殊情況:“疾風沖塞起,沙礫自飄揚。馬毛縮如猬,角弓不可張。”疾風沖塞而起,沙礫滿天飄揚。戰馬瑟縮,不能奔馳,勁弓凍結,難以開張。這四句把邊塞風光與戰地生活緊緊銜聯,很自然地為英勇頑強的壯士安排好一個典型環境,使他們在艱苦條件下表現的可貴戰斗精神有效地得到顯示。

 最后四句是全詩的精華:“時危見臣節,世亂識忠良。投軀報明主,身死為國殤。”自古以來的忠節之士,都是在嚴峻考驗中察“見”和“識”別出來的。他們必須在緊急關頭付出最大犧牲。詩人用《九歌·國殤》禮贊勇武剛強、死于國事的“鬼雄”的辭語,頌揚為國捐軀的壯士,寄托了他對英烈的無比崇敬之情。這兩聯流傳萬口,幾乎成了封建時代衡量忠良行為準則的詩句,產生了鼓舞人心的力量。

 此詩在思想與藝術上能達到較完美的統一,是由于緊湊曲折的情節,不斷變化的畫面和鮮明突出的形象在詩里得到了有機的結合。其中緊湊的情節,更起了重要作用。它由邊亭告警,征騎分兵,加強防衛,進而寫到虜陣精強,天子按劍,使者促戰。然后著重寫了漢軍壯偉場面和戰地自然風光。最后以壯士捐軀,死為國殤的高潮作結。

 貫串于上述緊湊情節中的,是各種生活畫面,如邊亭、咸陽、廣武、朔方、虜陣、胡霜,包括了胡漢雙方的廣闊空間。活躍其中的,有交馳的羽檄,連天的烽火,雁行的隊列,魚貫的軍容,簫鼓的節奏,旌甲的輝光等。尤其是疾風起,沙礫場,馬瑟縮,弓凍凝的邊塞風光畫面,“神氣光舞”(陳祚明語),“分明說出邊塞之狀”(朱熹語),更為此詩增添了藝術光彩,是鮑照表現邊塞生活的重要藝術標志。

 上述畫面從多角度進行描繪,而位于其中心的,則是壯士的英雄群像。不只征騎、分兵、緣石徑、度飛粱、吹簫伐鼓、執旌被的嚴峻時刻,他們的形象也十分耀眼。尤其是時危世亂之際表現的忠節,更突出地閃現了英烈們為國獻身的思想亮光。

 鮑照沒有邊塞生活的直接經驗,卻寫出了成功的邊塞作品,很可能是因為他善于把自己積累的北方邊塞生活的間接知識和前輩作家的創作經驗藝術地結合起來,他能自出心裁,自顯身手,為南朝詩壇開出一朵奇葩,說明他對莊子逍遙游重庆快三官网》“有待”、“無待”的境界,是很領會的。

鮑照簡介

鮑照(412?-466)字明遠,東海(今江蘇省漣水縣北)人。出身貧寒。因向宋臨川王劉義慶獻詩而受到賞識,被任為國侍郎。文帝時遷中書舍人。臨海王子項鎮荊州,鮑照又任前軍參軍,所以世稱鮑參軍。后臨海王謀反,鮑照死于亂軍之中。他生活在南北中國分裂,門閥士族當權的時代,一生關心國家命運,對劉宋王朝的政治深為不滿。但由于「家世貧賤」而在宦途上飽受壓抑。鮑照是宋代成就最高的詩人。他的詩歌思想內容較豐富,具有明顯的社會意義。有些詩直接反映了人民在戰亂和徭役壓迫下的痛苦生活,表達了作者要求保衛國家的熱烈愿望,和對士族門閥的揭露和憤怒抗議。但也有的作品流露了樂天安命、及時行樂的消極思想和感傷情緒。鮑照的七言詩和雜言樂府繼承了漢魏樂府的傳統又有所發展,具有感情慷慨奔放,詞采新奇豐盛,音節激昂頓挫的特點。尤其是他的七言詩,對于當時詩體的發展起了很大的推動作用。《南齊書·文學傳論》說他「發言驚挺,操調險危」,這種獨特的浪漫主義風格對于唐代詩人產生過重要影響。今傳《鮑參軍集》十卷。詩集的注本有黃節《鮑參軍詩注》較完善。

鮑照創作以詩為主,今存204首。《擬行路難》18首,表現了為國建功立業的愿望、對門閥社會的不滿、懷才不遇的痛苦、報國無門的忿懣和理想幻滅的悲哀,真實地反映了當時貧寒士人的生活狀況。少部分詩描寫了邊塞戰爭和征戍生活,為唐代邊塞詩的萌芽。 

名句類別

動物」 「寫馬

編者注:本文提供了馬毛縮如蝟,角弓不可張上一句下一句 前一句后一句,代出自薊北門行(羽檄起邊亭)拼音版 鮑照簡介。

轉載請注明:原文鏈接 | http://mudfs.com/ju/5677.html

友情鏈接>>